Greenhousing.cz logo
 Technická podpora 
+420 245 006 026
 Zákaznická sekce 
Zákaznická sekce
MENU

Začíná hlasování o CSR projekty fondu Greenhousing

30. 5. 2012

Jak již z názvu vyplývá, členové prácheňského pozemkového spolku se snaží obnovovat zarostené a zaniklé cesty v krajině kolem jihočeských Bořic. V okolí obnovených cest chtějí zároveň vytvářet prostor pro posezení, pohoupání či hru, tak aby se v blízkosti obce dala zvolit příjemnější a klidnější varianta chůze než po asfaltové cestě. Cílem tohoto projektu je obnova tří konkrétních cest v okolí obce Bořice. Projekt je přitom součástí dlouhodobějšího úkolu, který si Pozemkový spolek vytýčil, tj. obnova cest a zeleně kolem nich a s nimi spojená obnova struktury a prostupnosti krajiny a snaha o přiblížení původnímu měřítku. Navazuje na čtyři roky výsadeb stromů okolo cest, do kterých sdružení zapojovalo místní obyvatele. Vlastní úpravy by měly probíhat v červenci tohoto roku. Do realizace bude zapojena místní veřejnost, čímž dojde k posílení vztahu místních obyvatel k místu a krajině, kde žijí. Do budoucna by v okolí obce mohl vzniknout jakýsi biokoridor, který ve všech těchto cestách (jež byly dílem zrušeny v 60.–80. letech a dílem samy zarostly) historicky fungoval.

Který projekt získá finanční podporu? O tom budou rozhodovat zákazníci a partneři společnosti Greendata až do 13.6.2012.  Dne 14.6.2012 bude vítězný projekt představen.

Jak hlasování dopadlo? Naleznete zde 

red

 

 

envelopeusersphone-handsetmap-markermenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram