Greenhousing.cz logo
 Technická podpora 
+420 245 006 026
 Zákaznická sekce 
Zákaznická sekce
MENU

S námi v kontaktu

Volejte, pište, zastavte se na kávu. Od uvedení na trh v roce 2010 se staráme o více než 1800 serverů a 20 000 klientů. Připojte se k nám!

Technické požadavky 24/7/365

Obchod

Zdenek Marsal

Finance a procesy 

Gabriela Hladikova

Fakturační adresa

Greendata s.r.o.
Lužná 716/2 
Praha 6 - Vokovice PSČ 160 00
IČ: 24753874 
DIČ: CZ24753874

Sledujte nás

Od roku 2010 jsem pomohli více než 20.000 zákazníkům zůstat online

Zanechte nám vzkaz

Bankovní spojení

Fio, č. ú: 2800091376/2010
IBAN: CZ8920100000002800091376
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: 2800091376 / 8330

Důležité informace

IČ: 24753874
DIČ: CZ24753874

Greendata s.r.o. je společnost vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171537.

Greendata s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty

Nejčastější otázky? Pomůže náš lexikon

Nařízení GDPR

Ochrana soukromí vašich dat je pro nás velká věc. S údaji manipulujeme, jen když nás o to přímo požádáte. Se zákazníky, kteří od nás mají správu (managed), máme podepsanou zpracovatelskou smlouvu. Kompletní informace k ochraně osobních údajů naleznete v pravém dolním rohu. 

Helpdesk 24/7/365

Pokud nastane problém technického rázu, je třeba jej okamžitě vyřešit a kontaktovat technickou podporu. Filozofií Greenhousingu je, aby zákazníci byli spokojeni a měli pocit maximální podpory ze strany poskytovatele. Přístup Greenhousingu je nekorporátní, s osobním přístupem ke každému zákazníkovi. 
Jak zažádat o technickou podporu? 
1. Telefonicky prostřednictvím hep-desk linky.
2. Elektronicky prostřednictvím Zákaznického portálu.
Technická podpora u všech serverů 24/7/365. 
• Aktuální reporting o stavu sítě. 
• Garance výměny hardwaru do 12 hodin. 
• A navíc vyhovění specifickým požadavkům
Telefonní služby (helpdesk) provozujeme pro své zákazníky 24/7/365 stejně jako přístup do datacentra. Nedovolali jste se, pak buď řešíme hovor před vámi nebo zásah, proto prosíme o trpělivost a  svůj dotaz zopakujte nebo zašlete na mail helpdesku. Ten vygeneruje 'task, který vidí všichni administrátoři i užší vedení společnosti. 

Nabízené služby

Dedikované a Managed servery (Serverhosting) 
Greendata s.r.o. je podnik, který se od roku 2010 pod obchodní značkou Greenhousing úzce specializuje v rámci trhu internetových služeb na pronájem levných, ale vždy spolehlivých dedikovaných a managed serverů a služby s tím související.  Dedikovaný server -  Managed server - Hledáte Managed server? Tedy server dle požadavku a k němu částečně nebo plnohodnotně našeho administrátora? Sestavíme libovolný server podle vaší potřebné konfigurace.

Serverhousing a Rackhousing
Greenhousing od r. 2013 poskytuje prostor pro umístění vlastního serveru ve svém datacentru DC6.cz tzv. serverhousing a rackhousing. Máte vlastní server? Pak konfigurujte v sekci Serverhousing. 

Privátní cloud
Od roku 2014  nabízí firma clusterové služby pod označením privátní cloud. Služba je technickým řešením vzdáleného propojení od 2 do 19 serverů, které jsou ve dvou a  více (GeoClustering) na sobě nezávislých datových centrech. Po virtualizaci serverů jsou na nich jednotlivá VPS provozovány vzájemným křížením a právě díky více lokalitám je smluvní SLA 99,98 %.

Hybridní služby
Hybridní řešení je v nabídce Greenhousingu od rolu 2017 a v našem případě kombinuje veřejný cloud (Amazon AWS), tak i privátní cloud (Greenhousing.cz) a navenek vše působí jako jedno funkční technické řešení. Zjednodušeně - frontend vašeho řešení je u Amazonu (AWS) a protože u Amazonu platíte nejvíce za objem, pak drahá data běží u nás v Greenhousing.cz. 
A řadu dalších služeb datového centra, včetně konektivity a pod. 

Vyúčtování služeb 

Serverhostingové služby jsou fakturovány dopředně, hybridní služby jsou řešeny částečnou kaucí neboť jsou zde často náklady třetích stran (Amazon atd.). V případě služeb Serverhousingu a Rackhousingu dostává od nás zákazník dvě faktury (tedy pokud si službu nepředplatí), jednu fakturu za služby datacentra a druhou pak za spotřebu energií dle skutečně konzumovaných kWh. V praxi to znamená velkou úsporu, protože zákazník neplatí to co by mohl v maximech spotřebovat, ale co skutečně spotřebuje. Proto se vyplatí si nechat udělat nabídku.  

Líbí se mi služba, co dál?

Důležité je, na nic si nehrát. Pokud vím, co chci, pak je nejlepší konfigurovat službu, popř. zjistit detail skrze kontakt obchod. Pokud ale vím, že službu potřebuji, nebo jí někde využívám, ale provozu nerozumím, pak je nejlepší nechat nám vzkaz o co máte zájem a my vám zavoláme, probereme s vámi  a navrhneme řešení formou nabídky. Nabídka pak tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Když se nabídka líbí, tak se posílá smlouva, ladí podmínky. V případě housingu posíláme iP pro nastavení, v případě hostingu přístup na server či požadovaný obsah.  Tak konfigurujte nebo volejte, důležité je jen prostě začít. 

Garance a podmínky

Greenhousing své služby poskytuje na základě smlouvy na dobu neurčitou. Součástí smlouvy je garance SLA 99,9 % (u cloudových a hybridních služeb 99.98-9 % popř. 11 x 9 %) viz reklamační řád a všeobecné obch. podm.
Garance 100% záruky na vrácení peněz
Podnikání na internetu je čím dál tím více citlivější na kvalitu a stabilitu poskytovaných služeb. A právě z tohoto důvodu jsme se u nás v Greenhousingu rozhodli nabízet k našim službám i Garanci 100% záruky na vrácení peněz.
Každý zákazník, který nebude spokojený s Greenhousingem v rámci prvních 30 dnů, má možnost zažádat o vrácení celé částky a odstoupit okamžitě od smlouvy.
Všechny reklamace musí být doručeny písemnou formou (e-mailem) dle termínů uvedených v pravidlech Garance.
Máte nějaké pochybnosti nebo negativní zkušenosti? Potom mě prosím kontaktujte.

Smlouva a podmínky

I přesto, že Greenhousing řeší nákup zákaznických serverů, poskytuje služby serverhosting na základě smlouvy na dobu neurčitou.
Smlouva výpověď
Smlouvu je možné jednostranně vypovědět s výpovědní lhůtou 60 dní, která běží od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé straně, nevyplývá-li z výpovědi lhůty delší. Vyjímku tvoří předem dohodnuté fixace. 
Garance SLA
Greenhousing v základní smluvně garantuje 99,9% SLA. Pro případné nedostupnosti služby snižujeme cenu dle následujícího vzorce:
99,8 % - 99,6 % 5 %
99,5 % - 99,3 % 10 %
99,2 % - 99,0 % 15 %
98,9 % - 98,0 % 20 %
97,9 % - 97,0 % 25 %
96,9 % a méně 30 %

Bonusy za předplatné

Předplatné je ze strany Greenhousingu chápáno jako důvěra, kterou je třeba ocenit, a proto se firma rozhodla odměnit předplatitele podle období 3/6/12 měsíců s bonusem odpočtu 5/10/15 % z fakturované částky bez slev. V případě ročního předplatného tak zákazníci ušetří necelé 2 měsíce provozu.

Bonusy s Czech-Server.cz

Každý nový zákazník Czech-Server.cz k serveru navíc získává 5 - 20% cenové zvýhodnění, které bude platné po celou dobu kontraktu bez časového omezení. Toto řešení je nejen levnější a bezpečnější, ale také v budoucnosti usnadní případné zásahy a umožní rozšiřování serverů, protože sídla prodejce Czech-Server.cz a datacentra DC6.cz spolu bezprostředně sousedí. Na všechny druhy housingu se vztahuje 5% bonus (v případě neziskových organizací pak 20 %) a vždy je pak možné využít i další snížení ceny v případě úhrady formou předplatného na období tří, šesti a dvanácti měsíců (3, 5 a 7 % sleva).

Zákaznická smlouva

Zákaznická smlouva se společností Greendata se skládá ze tří částí: smlouva, reklamační řád a všeobecné podmínky.

Ukázka smlouvy se zákazníkem je zde.
Ukázka reklamačního řádu je zde.
Všeobecné podmínky společnosti Greendata jsou zde.
Fomurlář pro odstoupení od smlouvy je zde.
envelopeusersphone-handsetmap-markermenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram