Greenhousing.cz logo
 Technická podpora 
+420 245 006 026
 Zákaznická sekce 
Zákaznická sekce
MENU

Vyhlášení výsledků 1. ročníku fondu Greenhousing

14. 6. 2012

Představení vítězného projektu

Organizace – žadatele o grant: Český svaz ochránců přírody - Regionální sdružení Iris
Adresa: Husovo nám. 67, Prostějov, 796 01
Web: www.iris.cz
Místo realizace projektu (obec): Prostějovsko - Okres/kraj: okres Prostějov/kraj Olomoucký
Na období:  do 31. 10. 2012

 

Stručně a výstižně popište, co je cílem projektu, čeho chcete dosáhnout a proč. 

Naším cílem je zapojit veřejnost do vyhledávání, údržby a záchrany zanikajících studánek v regionu a získávat pro studánky jejich patrony. U tří vytipovaných studánek zorganizujeme dobrovolnickou akci na jejich záchranu a celkovou rekonstrukci. Tím navrátíme do krajiny historické prvky (upravené studánky), obohatíme ji o drobné zdroje vody, na něž jsou vázáni i mnozí živočichové, kterým slouží jako místo k životu či napajedla.

Stručně popište, jak budete při realizaci projektu postupovat – čím konkrétně se budete zabývat a jak dosáhnete cílů projektu.

Na našich webových stránkách, na osvětových akcích pro veřejnost i při jednání s obcemi nabídneme lidem, rodinám a školním kolektivům možnost aktivně se zapojit do mapování či  údržby studánek, pro nadšence i možnost patronátu nad studánkami. Pro patrony budeme mít připravený patronský certifikát.

Dále máme vytipováno několik studánek, u nichž je nutná celková rekonstrukce: jedná se o studánku U Františka (k.ú. Ptení), pramen Špraňku (k.ú. Ponikev), Na Pohodlí (k.ú. Stínava), U Vrby (k.ú. Kostelec na Hané), V Doubravě (k.ú. Slatinky), Na Kloboučku (k.ú. Poličky). Z těchto studánek vybereme 3, které v rámci projektu za účasti dobrovolníků (včetně rodin s dětmi) zrekonstruujeme, zastřešíme, vyčistíme a pokusíme se jim najít patrony. Na závěr každé akce ponecháme u obnovených studánek plechový hrneček s vyrytým názvem studánky. Všem účastníkům záchranné pracovní akce věnujeme pamětní list s fotografií obnovené studánky.

Uveďte, kdo bude náplň projektu zajišťovat, případně i s jakými partnery chcete spolupracovat a jaká bude jejich role.

Náplň projektu bude zajišťovat skupina dobrovolníků, kteří již mají zkušenosti s obnovou studánek, a to pod vedením osoby zodpovědné za realizaci projektu.  Současně hodláme spolupracovat se zástupci obcí, v jejichž katastru studánky leží, se spolky, které v dané obci působí, popř. – v případě zájmu -  i se samotnými  vlastníky. Dalším partnerem budou Lesy Města Prostějova a základní organizace ČSOP Bělozářka.

Popište stručně časový harmonogram projektu.

  • Červen – červenec  2012: oslovení veřejnosti na webu, e-mailovou rozesílkou (obce, školy) a formou letáčků, seznámení se záměrem projektu
  • Červenec – září 2012: praktické zásahy na obnovu a záchranu 3 studánek
  • Říjen 2012: ukončení projektu, jeho zhodnocení a propagace na osvětové akci Den stromů

 

Všem, kteří hlasovali, děkuji. Vítězi blahopřeji a všem projektů přeji hodně síly a odhodlání do dalších let.

Za fond Greenhousing věřím, že příští rok budeme schopni pomoci dalším zeleným projektům.

Zdeněk Maršál

Jednatel společnosti Greendata s.r.o. 
Greenhousing.cz 

 

 

18 comments on “Vyhlášení výsledků 1. ročníku fondu Greenhousing”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

envelopeusersphone-handsetmap-markermenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram