Greenhousing.cz logo
 Technická podpora 
+420 245 006 026
 Zákaznická sekce 
Zákaznická sekce
MENU

Vyhlášení výsledků 1. ročníku fondu Greenhousing

14. 6. 2012

Představení vítězného projektu

Organizace – žadatele o grant: Český svaz ochránců přírody - Regionální sdružení Iris
Adresa: Husovo nám. 67, Prostějov, 796 01
Web: www.iris.cz
Místo realizace projektu (obec): Prostějovsko - Okres/kraj: okres Prostějov/kraj Olomoucký
Na období:  do 31. 10. 2012

 

Stručně a výstižně popište, co je cílem projektu, čeho chcete dosáhnout a proč. 

Naším cílem je zapojit veřejnost do vyhledávání, údržby a záchrany zanikajících studánek v regionu a získávat pro studánky jejich patrony. U tří vytipovaných studánek zorganizujeme dobrovolnickou akci na jejich záchranu a celkovou rekonstrukci. Tím navrátíme do krajiny historické prvky (upravené studánky), obohatíme ji o drobné zdroje vody, na něž jsou vázáni i mnozí živočichové, kterým slouží jako místo k životu či napajedla.

Stručně popište, jak budete při realizaci projektu postupovat – čím konkrétně se budete zabývat a jak dosáhnete cílů projektu.

Na našich webových stránkách, na osvětových akcích pro veřejnost i při jednání s obcemi nabídneme lidem, rodinám a školním kolektivům možnost aktivně se zapojit do mapování či  údržby studánek, pro nadšence i možnost patronátu nad studánkami. Pro patrony budeme mít připravený patronský certifikát.

Dále máme vytipováno několik studánek, u nichž je nutná celková rekonstrukce: jedná se o studánku U Františka (k.ú. Ptení), pramen Špraňku (k.ú. Ponikev), Na Pohodlí (k.ú. Stínava), U Vrby (k.ú. Kostelec na Hané), V Doubravě (k.ú. Slatinky), Na Kloboučku (k.ú. Poličky). Z těchto studánek vybereme 3, které v rámci projektu za účasti dobrovolníků (včetně rodin s dětmi) zrekonstruujeme, zastřešíme, vyčistíme a pokusíme se jim najít patrony. Na závěr každé akce ponecháme u obnovených studánek plechový hrneček s vyrytým názvem studánky. Všem účastníkům záchranné pracovní akce věnujeme pamětní list s fotografií obnovené studánky.

Uveďte, kdo bude náplň projektu zajišťovat, případně i s jakými partnery chcete spolupracovat a jaká bude jejich role.

Náplň projektu bude zajišťovat skupina dobrovolníků, kteří již mají zkušenosti s obnovou studánek, a to pod vedením osoby zodpovědné za realizaci projektu.  Současně hodláme spolupracovat se zástupci obcí, v jejichž katastru studánky leží, se spolky, které v dané obci působí, popř. – v případě zájmu -  i se samotnými  vlastníky. Dalším partnerem budou Lesy Města Prostějova a základní organizace ČSOP Bělozářka.

Popište stručně časový harmonogram projektu.

  • Červen – červenec  2012: oslovení veřejnosti na webu, e-mailovou rozesílkou (obce, školy) a formou letáčků, seznámení se záměrem projektu
  • Červenec – září 2012: praktické zásahy na obnovu a záchranu 3 studánek
  • Říjen 2012: ukončení projektu, jeho zhodnocení a propagace na osvětové akci Den stromů

 

Všem, kteří hlasovali, děkuji. Vítězi blahopřeji a všem projektů přeji hodně síly a odhodlání do dalších let.

Za fond Greenhousing věřím, že příští rok budeme schopni pomoci dalším zeleným projektům.

Zdeněk Maršál

Jednatel společnosti Greendata s.r.o. 
Greenhousing.cz 

 

 

envelopeusersphone-handsetmap-markermenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram