Greenhousing.cz logo
 Technická podpora 
+420 245 006 026
 Zákaznická sekce 
Zákaznická sekce
MENU

Nadace Via zastřeší Greenhousingový fond odpovědnosti

27. 4. 2012

Společnost Greendata (provozovatel dedikovaných a managed serverů) slíbila ve svém zeleném desateru tvorbu fondu odpovědnosti, do kterého bude každoročně putovat 10 % ze zisku firmy po zdanění na podporu zelených projektů. A protože byl rok 2011 podtržen a sečten, přišel čas na podporu a financování prvního zeleného projektu. A aby byl Greenhousingový fond plně transparentní, dohodla se společnost Greendata s nadací Via na komletním zastřešení CSR fondu, a to od výběru a oslovění vhodných kandidátů až po předání finanční částy zástupcům vybraného projektu společně s kontrolou plnění. 

Jaké projekty jsou v hledáčku Greenhousingu
Cílem spolupráce firmy Greendata s.r.o. s Nadací VIA je v roce 2012 vybrat a podpořit 1 projekt z celé České republiky zaměřující se na praktickou ochranu životního prostředí či přímou péči o krajinu. Praktickou ochranou či přímou péčí rozumíme konkrétní fyzickou aktivitu, která má „viditelné“ důsledky. Projekty mohou být zaměřené na témata, jako je např. podpora šetrné údržby a zlepšování prostupnosti krajiny, ochrana a obnova přirozených a cenných biotopů, péče o lokality důležité pro biologickou rozmanitost krajiny apod. 

Zákazníci Greendata rozhodují o financování projektu
O vítězném projektu rozhodnou zákazníci a zaměstnanci společnosti Greendata s.r.o. prostřednictvím hlasování na interních stránkách firmy. Do hlasování budou zařazeny 4 nejlepší projekty vybrané zástupci firmy Greendata a rozeslány na všechny zákazníky Greenhousingu společně s instrukcí jak hlasovat. 

,,Vzhledem k tomu, že fond vzniká z peněz našich zákazníků, jsou to právě naši zákazníci, kteří rozhodnou na který ekologický projekt peníze nasměrujeme" říká Zdeněk Maršál ze společnosti Greednata a dodává: "Nadace Via nám v projektech bude douhodobě podporou a nezávislým orgánem zaručující kvalitu a kontrolu nad efektivitou vložených financí".   

Kdo se může přihlásit
Do programu se mohou přihlásit Nadací VIA v minulosti podpořené, vytipované a oslovené české nevládní neziskové organizace (občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví).

Výše grantu 
Rok 2011 byl pro společnost Greendata rokem investičním a tedy bez zisku. Proto došlo k rozhodnutí financovat první grantové řízení z vlastních zdrojů s částkou 10 000 Kč a zároveň výherci nabídnout využití dobrovolníků ze společnosti Greendata s.r.o. při realizaci zeleného projektu.

Doba realizace projektu 
Vybraný projekt musí být realizován v období od 18. června do 30. listopadu 2012.

Časový harmonogram prvniho projektu

vytipování vhodných organizací

do Po 30. 4. 2012

výzva pro zaslání projektových záměrů

Po 7. 5. 2012

uzávěrka příjmu projektových záměrů

Po 21. 5. 2012 (2 týdny na přihlášení)

předání projektů do Greendata (max. 15)

do St 23. 5. 2012

výběr 4 finálních projektů

do Pá 25. 5. 2012 (3 dny na výběr)

zpracování anotací pro hlasování

Po 28. 5. 2012

hlasování o podpořeném projektu

St 30. 5. – St 13. 6. 2012 (2 týdny)

vyhlášení výsledků hlasování

Čt 14. 6. 2012 

V případě otázek nás prosim kontaktujte.

Jak se hlasovalo u prvního projektu? naleznete zde 

A jaký zelený projekt vyhrál pro rok 2012? nalezente zde 

red

 

 

envelopeusersphone-handsetmap-markermenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram