Objednat nyní

vyberte jazyk:

Smluvní podmínky

Smlouva výpověď
I přesto, že Greenhousing dotuje nákup zákaznických serverů, poskytuje služby na základě smlouvy na dobu neurčitou. Smlouvu je možné jednostranně vypovědět s výpovědní lhůtou 60 dní, která běží od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé straně, nevyplývá-li z výpovědi lhůta delší. 

Garance SLA
Greenhousing ve smluvně garantuje 99,9% SLA. Pro případné nedostupnosti služby snižujeme cenu dle následujícího vzorce:

99,8 % - 99,6 %  5 %
99,5 % - 99,3 % 10 %
99,2 % - 99,0 % 15 %
98,9 % - 98,0 % 20 %
97,9 % - 97,0 % 25 %
96,9 % a méně 30 %

Bonusy za předplatné
Předplatné je ze strany Greenhousingu naší chápáno jako důvěra, kterou je třeba ocenit, a proto se firma rozhodla odměnit předplatitele podle období 3/6/12 měsíců s bonusem odpočtu 5/10/15 % z fakturované částky bez slev. V případě ročního předplatného tak zákazníci ušetří necelé 2 měsíce provozu. 

Zákaznická smlouva
Zákaznická smlouva se společností Greendata se skládá ze tří částí: smlouva, reklamační řád a všeobecné podmínky.

Newsletter
Zákazníkům a shell testerům je zasílán newsletter informující o novinkách společnosti, ze světa zeleného IT a server-hostingu. V případě zájmu o zrušení odběru je tento newsletter snadno odhlásitelný ať již v patičce zprávy, tak i požadavkem na adresu info@greenhousing.cz. Ukázku zpráv naleznete zde

Ukázka smlouvy se zákazníkem je zde. 

Ukázka reklamačního řádu je zde.

Všeobecné podmínky společnosti Greendata jsou zde.

Fomurlář pro odstoupení od smlouvy je zde.