Objednat nyní

vyberte jazyk:

Záloha serveru 50 GB

Záloha serveru 50 GB

Základní informace

Zálohování je umožněno na externí diskové pole maximální možnou rychlostí síťového připojení. Zálohovat může zákazník buď ručně (zdarma) nebo prostřednictvím zálohového automatu.

Cena: 50 Kč / měsíc (bez DPH)  

Další informace

O překročení limitu a jeho možném navýšení je zákazník zavčas informován prostřednictvím virtuálního prostředí.
Zálohování rozdílové (inkrementální) je řešeno prostřednictvím zálohového automatu jedenkrát denně v nočních hodinách po vyhrazených internetových linkách.
Obnovení dat je možné v režimu 24 x 7, bez poplatku, na základě zákaznického požadavku na technickou podporu nebo osobně prostřednictvím virtuálního zálohového prostředí.