Objednat nyní

vyberte jazyk:

Záloha serveru 100 GB

Záloha serveru 100 GB

Základní informace

Zálohování je umožněno v rámci jiného telhouse na externí diskové pole maximální možnou rychlostí síťového připojení. Zálohovat může zákazník buď ručně (zdarma) nebo prostřednictvím zálohového automatu.

Cena: 100 Kč / měsíc (bez DPH)  

Další informace

O překročení limitu a jeho možném navýšení je zákazník zavčas informován prostřednictvím virtuálního prostředí.
Zálohování rozdílové (inkrementální) je řešeno prostřednictvím zálohového automatu jedenkrát denně v nočních hodinách po vyhrazených internetových linkách.
Obnovení dat je možné v režimu 24 x 7, bez poplatku, na základě zákaznického požadavku na technickou podporu nebo osobně prostřednictvím virtuálního zálohového prostředí.