Objednat nyní

vyberte jazyk:

 

Zákazník: Strana Zelených (SZ) www.zeleni.cz
 
Služba Greenhousing: Managed server 4X 
Hostované služby: Zelení na svém serveru, skrze virtualizační platfomu, provozují veřejné webové stránky, intranet včetně CRM databází a kompletní elektronickou poštu.


Bio zákazníka: Strana zelených podporuje svojí politikou rozvoj dlouhodobě udržitelného, ekologického a etického podnikání. V souladu se svým Etickým kodexem pro přijímání darů usiluje také o podporu ze strany osob a společností, které se takovým podnikáním zabývají. Etické partnerství představuje oboustranně prospěšnou a přitom zcela transparentní dohodu o spolupráci mezi Stranou zelených a vybranými subjekty, které sdílejí hodnoty SZ. Strana zelených obdržela od Gh na základě partnerství formou daru část služeb datové infrastruktury. Veškerá spolupráce je založena na písemné dohodě mezi Greendata s.r.o. a SZ; dohoda je veřejná.